Dobrodošli

Obuka za A kategoriju

Obuka za A kategoriju se vrši na motociklu Yamaha Diversion 900 cm3

A - Kategorija je kategorija za upravljanje motociklima i teškim triciklima čija snaga prelazi 35 kW.


Obuka se može započeti sa navršene 23 godine (polaganje vožnje sa 24 godine) i sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela sa fondom časova u zavisnosti od kategorije koju kandidat već poseduje

Ukoliko neko poseduje A2 kategoriju minimum 2 godine može polagati za A kategoriju i pre navršenih 24 godine. Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela.

Motor

Motocikl za obuku A kategorije je Yamaha Diversion 900 cm3

kontakt

U svakom momentu možete nas pozvati, pisati SMS, ili facebook poruku, tu smo da Vam pružimo sve informacije

Teorijska obuka

Teorijsku obuku vršimo u najsavremenije opremljenoj učionici, sa video bimom i ljubaznim predavačima.

Plaćanje

U našoj auto školi, obuku za bilo koju kategoriju, možete platiti na 6 mesečnih rata.


Da bi došli do dozvole

A kategorije

morate proći kroz ove korake
 • 05

  Dozvola

  Dobijate dozvolu za A kategoriju

 • 04

  Polaganje

  Nakon završetka praktičnog dela obuke, vrši se polaganje praktičnog dela ispita

 • 03

  Obuka

  Praktični deo obuke od 40 časova
  Kandidat koji ima AM kategoriju dobija 20 časova praktične obuke
  Kandidat koji ima A1 kategoriju dobija 14 časova praktične obuke
  Kandidat koji ima A2 kategoriju dobija 7 časova praktične obuke
  Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,M dobija 40 časova praktične obuke

 • 02

  Teorijski test

  Kandidati polažu teorijski test u prostorijama auto škole
  Nakon uspešnog polaganja, kreće sledeći korak

 • 01

  Teorija

  Ukoliko kandidat ne poseduje vozačku dozvolu, teorijska obuka se vrši u obimu od 40 časova
  Kandidat koji ima AM i A1 i A2kategoriju nema teorijsku obuku Kandidat koji ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE, F, M (stečene nakon 2011.)dobija 7 časova teorijske obuke

Motora za A
kandidata na obuci
Kandidata koji su završili obuku kod nas