Dobrodošli

Obuka za A1 kategoriju

Obuka za A1 kategoriju se vrši na motociklu (skuteru) Apach 125 cm3

A1 - Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW.


Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina.Obuka se sastoji iz potrebnog broja teoretskih i praktičnih časova.

Fond časova zavisi od toga da li veće posedujete neku kategoriju ili ne. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci, nakon testa se vadi lekarsko uverenje i kreće se sa praktičnom obukom. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita.

Skupter

Motocikl za obuku A1 kategorije je Apach 125 cm3

kontakt

U svakom momentu možete nas pozvati, pisati SMS, ili facebook poruku, tu smo da Vam pružimo sve informacije

Teorijska obuka

Teorijsku obuku vršimo u najsavremenije opremljenoj učionici, sa video bimom i ljubaznim predavačima.

Plaćanje

U našoj auto školi, obuku za bilo koju kategoriju, možete platiti na 6 mesečnih rata.


Da bi došli do dozvole

A1 kategorije

morate proći kroz ove korake
 • 05

  Dozvola

  Dobijate dozvolu za A1 kategoriju

 • 04

  Polaganje

  Nakon završetka praktičnog dela obuke, vrši se polaganje praktičnog dela ispita

 • 03

  Obuka

  Praktični deo obuke od 20 časova
  Kandidat koji ima AM kategoriju (dobijaju vozači koji su "B" kat. položili pre 2011. - promenom obrasca) dobija 7 časova praktične obuke.

 • 02

  Teorijski test

  Kandidati polažu teorijski test u prostorijama auto škole
  Nakon uspešnog polaganja, kreće sledeći korak

 • 01

  Teorija

  Ukoliko kandidat ne poseduje vozačku dozvolu, teorijska obuka se vrši u obimu od 40 časova
  Kandidat koji ima AM kategoriju (dobijaju vozači koji su "B" kat. položili pre 2011. - promenom obrasca) nema teorijske obuke kao dok Kandidat koji ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE, F, M (stečene nakon 2011.) ima 7 časova teorijske obuke.

skutera za A1
kandidata na obuci
Kandidata koji su završili obuku kod nas