A1 Kategorija

Obuka za A1 kategoriju

Obuka za A1 kategoriju se vrši na motociklu (skuteru) Apach 125 cm3

A1 – Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW.

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina.Obuka se sastoji iz potrebnog broja teoretskih i praktičnih časova.

Fond časova zavisi od toga da li veće posedujete neku kategoriju ili ne. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci, nakon testa se vadi lekarsko uverenje i kreće se sa praktičnom obukom. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita.

Skupter

Motocikl za obuku A1 kategorije je Apach 125 cm3

kontakt

U svakom momentu možete nas pozvati, pisati SMS, ili facebook poruku, tu smo da Vam pružimo sve informacije

Teorijska obuka

Teorijsku obuku vršimo u najsavremenije opremljenoj učionici, sa video bimom i ljubaznim predavačima.

Plaćanje

U našoj auto školi, obuku za bilo koju kategoriju, možete platiti na 6 mesečnih rata.

honda1

Da bi došli do dozvole

A1 kategorije

morate proći kroz ove korake

Teorija

Ukoliko kandidat ne poseduje vozačku dozvolu, teorijska obuka se vrši u obimu od 40 časova
Kandidat koji ima AM kategoriju (dobijaju vozači koji su „B“ kat. položili pre 2011. – promenom obrasca) nema teorijske obuke kao dok Kandidat koji ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE, F, M (stečene nakon 2011.) ima 7 časova teorijske obuke.

Teorijski ispit

Kandidati polažu teorijski ispit u učionici auto škole.
Nakon položenog teorijskog ispita kreće sledeći korak

Obuka

Praktični deo obuke od 20 časova
Kandidat koji ima AM kategoriju (dobijaju vozači koji su „B“ kat. položili pre 2011. – promenom obrasca) dobija 7 časova praktične obuke.

Polaganje

Nakon završetka praktičnog dela obuke, kandidat pristupa  polaganju praktičnog dela ispita.

Dozvola

Dobijate dozvolu za A1 kategoriju