OBAVEŠTENJA !!!

Obaveštenja namenjena za kandidate…

Izmenama i dopunama ZOBS-a ( zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ) od 03.04.2019. godine poćinje primena određenog broja članova zakona koji se odnose na kandidate sa probnom vozačkom dozvolom i to: 1 Za kandidate koji vozački ispit polože posle 03.04.2019. godine probna vozačka dozvola traje dve godine, a za kandidate koji imaju 17 i 18 godina do dvadeset prve godine starosti. 2. U periodu od 23h do 06h zabranjeno je upravljanje motornim vozilom. 3. vozači sa probnom vozačkom dozvolom mogu upravljati motornim vozilom koje poseduje motor čija snaga prelazi 80 kw samo u prisustvu člana porodice koji poseduje važeću vozačku dozvolu u trajanju od najmanje godinu dana unazad. 4. Probna vozačka dozvola se izdaje i kandidatima koji polože za A1, A2 i A kategoriju a kojima je to prva kategorija koju imaju. 5. Vozači sa probnom vozačkom dozvolom, kada upravljaju vozilom, moraju imati pored sebe pratioca tj.lice koje poseduje važeću vozačku dozvolu najmanje 5 godina, do navršenih 18 godina starosti.

Driving-schools-bank h