A2 Kategorija

Obuka za A2 kategoriju

Obuka za A2 kategoriju se vrši na motociklu (skuteru) Piaggio Beverli 500 cm3

A2 – Kategorija je kategorija za upravljanje motociklima čija snaga motora nije veća od 35kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg.

Obuka se može započeti sa navršenih 17 godina (polaganje vožnje sa 18 godina) i sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela sa fondom časova u zavisnosti od kategorije koju kandidat već poseduje.

Ispit se sastoji iz teoretskog i praktičnog dela.

Skupter

Motocikl za obuku A2 kategorije je Piaggio Beverli 500 cm3

kontakt

U svakom momentu možete nas pozvati, pisati SMS, ili facebook poruku, tu smo da Vam pružimo sve informacije

Teorijska obuka

Teorijsku obuku vršimo u najsavremenije opremljenoj učionici, sa video bimom i ljubaznim predavačima.

Plaćanje

U našoj auto školi, obuku za bilo koju kategoriju, možete platiti na 6 mesečnih rata.

apach1

Da bi došli do dozvole

A2 kategorije

morate proći kroz ove korake

Teorija

Ukoliko kandidat ne poseduje vozačku dozvolu, teorijska obuka se vrši u obimu od 40 časova
Kandidat koji ima AM i A1 kategoriju (dobijaju vozači koji su „B“ kateg. stekli pre 2011.godine nema teorijsku obuku

Kandidat koji ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,M dobija 7 časova teorijske obuke.

Teorijski ispit

Kandidati polažu teorijski ispit u učionici auto škole
Nakon uspešnog polaganja, kreće sledeći korak

Obuka

Praktični deo obuke od 30 časova
Kandidat koji ima AM kategoriju (dobijaju vozači koji su „B“ kateg. stekli pre 2011.godine dobija 14 časova praktične obuke
Kandidat koji ima A1 kategoriju dobija 7 časova praktične obuke
Kandidat koji ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,M dobija 30 časova praktične obuke

Polaganje

Nakon završetka praktičnog dela obuke, kandidat pristupa polaganju praktičnog dela ispita

Dozvola

Dobijate dozvolu za A2 kategoriju