OBAVEŠTENJA !!!

Lekarsko uverenja

Lekarsko uverenje za kandidate A i B kategorije 2200 dinara. Lekarsko uverenje za vozače profesionalce 4500 dinara sa prevozom. Lekarsko uverenje za vozače koji imaju preko 65 godina starosti i produžavaju vozačku dozvolu 4500 dinara sa prevozom.

lekarsko-uverenje